Logo NVWOA
NVWOA
Nederlandse Vereniging tot Wetenschappelijk Onderzoek naar de Astrologie

Nieuwe berichten in Nieuws
(28 november 2019)

 

Welkom

…op de website van de NVWOA, de Nederlandse Vereniging tot Wetenschappelijk Onderzoek naar de Astrologie.

Veel wetenschappers beschouwen astrologie op voorhand als onzinnig, terwijl veel astrologen vinden dat hun vakgebied niet onderzocht hoeft te worden: het werkt toch? Tussen deze twee uitersten beweegt zich de NVWOA. Leden zijn veelal mensen die zich hebben verdiept in astrologie en die geïnteresseerd zijn in onderzoek. Er is in de vereniging dan ook zowel veel kennis van de astrologie als kennis over en ervaring met gepaste onderzoeksmethoden. Een aantal van onze leden doet ook zelf onderzoek.

De NVWOA neemt principieel geen standpunt in over  het al of niet 'waar' zijn van de astrologie.

Om lid te worden of de bijeenkomsten te bezoeken (deelname is uiteraard vrij) hoef je zelf geen wetenschapper te zijn en ook niet zelf actief onderzoek naar de astrologie te doen. In de vergaderingen geven leden of externe sprekers presentaties en worden onderwerpen besproken waarmee leden aan het werk zijn.
Vragen waarmee de NVWOA zich bezighoudt, zijn onder andere: Hoe onderzoek je astrologische aannames? Hoe zijn ze historisch ontstaan? Wanneer kun je statistiek gebruiken en wanneer zijn andere methoden geschikter? Wat betekent het voor theorie en onderzoek van de astrologie dat deze op symbolen gebaseerd is?  

Op deze website vindt u informatie over de activiteiten van de vereniging en zijn ook publicaties te vinden in de vorm van nieuwsbrieven en artikelen. De artikelen op deze website vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteurs en vertegenwoordigen geen meningen van de redactie van de website of van de NVWOA als vereniging. 

sitemap | naar bovenWebsite: AstroCursus. Laatste versie: donderdag 28 november 2019